Op zondag gaan we op VOSSENJACHT!

Op zondagmorgen, in alle vroegte gaan twee deelnemers op pad om dmv krijtpijlen een route uit te zetten. De pijlen zetten ze rechts van de weg. Onderweg kunnen er hindernissen worden ingebouwd zoals trappen en offroad. Een Vos is een listig dier, zo ook de Vos bij Trias. Onderweg zal hij je proberen op een verkeerd spoor te zetten. Door altijd goed de pijlen te volgen zul je echter altijd op het goede spoor blijven!

 

Iedereen kan proberen de Vos te slim af te zijn. Zo kun je proberen een deel van de route af te snijden als je een vermoeden hebt waar de Vos naar toe gaat. De Vos zet echter ook controleposten neer onderweg. Bij de start krijgt iedereen een kaartje mee met zijn startnummer. De controleurs zetten hier een stempel op. Zij staan vaak op de plaatsen waar je ze niet verwacht dus blijf attent!

 

De zoekpijl

Het is mogelijk dat je onderweg een pijl tegen komt die meerde richtingen op wijst. Slechts 1 richting is de goede! Je moet een keuze gaan maken. In de goede richting staat binnen 200 meter een bevestigingspijl! Staat deze er niet, dan moet je dus terug en de andere kant op. Achterblijvers zijn nu in staat om weer terug te komen of zelfs een voorsprong te nemen........

 

Strand

Indien je het strand wordt opgestuurd moet je er altijd de eerst volgende afslag weer af! Controles kunnen ook aan zee staan!

 

Splitsing

Soms is er een splitsing voor de C-Categorie. Let dus goed op of je op de juiste route zit na een splitsing!

 

Aan het eind van de route staat er op de weg "Zoek de Vos"

De Vos is dan in de buurt maar je moet 'm nog wel even vinden. Wie als eerste heeft gevonden krijgt vervolgens een 

"voskaartje" met hierop nr 1, wie als 2e bij hem is kaartje 2 etc. Je kaartje met controlestempels lever je bij de Vos in. Het voskaartje met je uitslag lever je in de kantine in. Heb je geen vos kaartje dan kan er geen uitslag worden opgemaakt en ontvang je 2 punten

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reglementen Vossenjachtcompetitie 2019/2020

Een vossenjacht is een spel op de fiets bedoelt als “wintertraining”. Het spel element staat hierbij voorop! De sluwe Vos (uitzetter)zet dmv pijlen een route uit waarbij hij probeert zijn jagers te slim af te zijn. Hij bouwt onderweg dus obstakels in dmv trappetjes, keuzepijlen, stukken offroad e.d. Op strategische punten zet hij een controle neer. Omdat de Vos er bij gebaat is zijn jagers te misleiden (deze krijgen bij een gemiste controle immers punten aftrek) is het zaak om tijdens de jacht goed op te blijven letten, de Vos probeert je immers in de val te lokken…

 • Het vossenjachtseizoen 2019/2020 begint op zondag 6 oktober en eindigt op zondag 23 februari.

 • Er wordt gereden in een A, B, C en D categorie.  

 • Op zondag 29 december rijden we de “Oliebollenvossenjacht” voor de Gouden, Zilveren en Bronzen Oliebol. Ook niet-leden dingen mee naar deze prijzen. 

Reglementen uitzetters

 1. Iedere deelnemer mag maximaal 2 vossenjachten per seizoen uitzetten. Bij voorkeur met z’n tweeën. De uitzetters ontvangen 27 punten mits hij/zij zich aan de regels houden. Bij het niet houden aan de “uitzetregels” ontvangen de uitzetters slechts 20 punten.

 2. Een vossenjacht moet gereden kunnen worden op zowel een racefiets, cyclocrossfiets als MTB. Stukken die niet zijn te fietsen op een racefiets moeten te belopen zijn. Deze stroken mogen niet langer zijn dan ongeveer 250 meter!

 3. Veiligheid staat voorop. Vermijd als uitzetter dus drukke woonwijken, drukke kruispunten en te veel verkeerslichten.

 4. Controles staan herkenbaar langs de route en mogen zich niet verstoppen. Iedere controleur is duidelijk herkenbaar.

 5. Het maximaal aantal controles per vossenjacht is 5

 6. Het is verboden voetpaden in de route op te nemen. Indien er toch een voetpad in de route is opgenomen en hier staat een controle dan vervalt deze controle!

 7. De maximale afstand van een vossenjacht is 50 km

Reglementen deelnemers

 1. Iedere deelnemer rijdt op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. 

 2. Iedere deelnemer dient zich ten alle tijde aan de verkeersregels te houden!

 3. Deelname voor HSK Trias leden is gratis. Niet leden betalen €2,00

 4. Iedere deelnemer ontvangt een controlekaartje waar hij/zij de controlestempels op ontvangt. Je bent zelf verantwoordelijk dat het kaartje leesbaar is en dat alle stempels erop staan.!

 5. Deelnemers/ster mogen niet over voetpaden fietsen!

 6. De deelnemer/ster met het laagste “voskaartje”en de meeste controle stempels wint

 7. Bij het missen van één of meer controlestempels krijgt de deelnemer/ster 5 punten aftrek.

 8. Iedereen heeft één keer per seizoen recht op een “JOKER”. Deze zet je VOORAFGAAND aan de vossenjacht in. De betreffende vossenjacht ontvang je dubbele punten!

 9. Indien de deelnemer/ster het “voskaartje” in ontvangst heeft genomen is de jacht afgelopen. Hij/zij overhandigt het controlekaartje meteen aan de Vos. Teruggaan naar een controlepost betekent diskwalificatie!

 10. Geen vos-kaartje betekent geen uitslag = 2 punten.

 11. Indien tijdens een vossenjacht de weersomstandigheden dusdanig verslechteren dat verder rijden geen zin meer heeft ontvangen  de ingeschreven deelnemers na terugkomst in de kantine 10 punten. De uitzetters ontvangen dan 15 punten of ze kunnen er voor kiezen de vossenjacht op een andere datum uit te zetten, in dat geval ontvangen zij ook 10 punten.

 

 

Puntentelling:   

                                                                                              Met JOKER:

Uitzetters: 27 punten                                                                NVT

1e plaats              25 punten                                                       50 punten

2e plaats              23 punten                                                       46 punten

3e plaats              21 punten                                                       42 punten

4e plaats              19 punten                                                       38 punten

5e plaats              18 punten                                                       36 punten

6e plaats              17 punten                                                       34 punten

7e plaats              16 punten                                                       32 punten

8e plaats              15 punten                                                       30 punten

9e plaats              14 punten                                                       28 punten

10e laats              13 punten                                                       26 punten

11e plaats           12 punten                                                        24 punten

12e plaats           11 punten                                                        22 punten

13e plaats           10 punten                                                        20 punten

14e plaats           9 punten                                                          18 punten

15e plaats           8 punten                                                          16 punten

16e plaats           7 punten                                                          14 punten

17e plaats           6 punten                                                          12 punten

18e plaats           5 punten                                                          10 punten

19e plaats           4 punten                                                          8 punten

20e plaats           3 punten                                                          6 punten

Vanaf de 21e plaats ontvangt iedere deelnemer/ster 2 punten, met JOKER 4 punten

 • Twitter Square
 • facebook-square